Over Mij

Ik mag eerlijk voor de dag komen door te stellen dat de rol van ICT binnen het bedrijfsleven maar al te vaak wordt onderschat. Men staat er vaker niet bij stil dat de gehele bedrijfsvoering sterk ervan afhangt en een slecht functionerend ICT systeem voor heel wat kapitaalverlies kan zorgen. Ik probeer met deze website dus op mijn eigen manier de bewustwording onder de bedrijven te vergroten en zo zeker mijn steentje bij te dragen aan het behalen van optimale resultaten.

Ik maakte in het begin ook dezelfde fout

In de beginjaren van mijn carriёre binnen het bedrijfsleven maakte ik ook vaker de fout om de invloed van het ICT systeem binnen een bedrijf te onderschatten en te denken dat het werk wel zijn voortgang zou vinden. Het was echter nadat de resultaten van het bedrijf voor een langere peroide naast elkaar werden gelegd heel duidelijk dat er in de periode van technische problemen (server functioneerde niet, personeel niet goed opgeleid) een duidelijke daling te merken was van de productiviteit.

Mijn ervaring heb ik bij verschillende bedrijven opgebouwd

Natuurlijk zou ik niet zo veel van ICT af weten door maar voor één bedrijf te werken en heb ik het geluk gehad om bij meerdere bedrijven een kijkje in de keuken te mogen nemen. De opgedane kennis deel ik daarom ook graag met de buitenwereld en is het voor mij belangrijk dat je ook op de hoogte wordt gehouden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van ICT. Deze is namelijk heel dynamisch en is er continu sprake van veranderingen welke zeker binnen het bedrijfsleven kunnen worden toegepast.